Artiesten en media

Voor artiesten:

Wij verzorgen ook de financiële en fiscale begeleiding van artiesten. Daaronder vallen het financieel en fiscaal optimaliseren van grensoverschrijdende activiteiten zoals optredens en het zorgdragen voor de rechten op uw werk. Ook beoordelen wij eventuele samenwerkingsmogelijkheden met andere artiesten of managers, zodat u zich op uw artistieke werk kunt richten.

Voor ZZP’ers:

In de mediawereld (maar in toenemende mate ook daarbuiten) is het gebruikelijk dat u als ZZP’er wordt ingeschakeld gedurende korte of langere periodes. Een situatie die politiek steeds meer onder de loep wordt genomen, waardoor uw positie regelmatig wijzigt. Wij zorgen dat u onder deze veranderende omstandigheden fiscaal en financieel controle houdt.

Voor mediabedrijven:

De mediabranche functioneert net even anders dan het reguliere MKB. U heeft te maken met veel onzekerheid, omdat er vaak gewerkt wordt in kortlopende projecten waarvoor u steeds weer ander menselijk kapitaal, goederen of financieel kapitaal nodig heeft. In deze energieke branche heeft u behoefte aan flexibiliteit. Wij helpen u graag deze flexibele werkwijze juridisch en fiscaal in te richten, bijvoorbeeld door advisering omtrent samenwerkingsverbanden, de inhuur van ZZP’ers of het flexibel aanstellen van personeel.