Sport

Voor sportverenigingen:

Verenigingen nemen, soms bewust maar vaker onbewust, risico’s bij het betalen van ‘vrijwilligers’ en het al dan niet terug vragen van btw. Of ze laten hierbij geld liggen dat de vereniging hard nodig heeft voor haar activiteiten. Om deze risico’s in kaart te brengen, hebben wij een scan ontwikkeld waarmee snel uw fiscale en financiële positie in kaart wordt gebracht. Hierdoor zijn de risico’s én kansen meteen inzichtelijk voor de vereniging en haar bestuur. Vervolgens helpen we u bij het verzilveren van deze kansen en het vermijden van risico’s. Bijvoorbeeld door uw fiscale positie te optimaliseren met betrekking tot vergoedingen aan vrijwilligers of trainers, het goed inrichten van de btw-administratie of het opstellen van een gedegen financieel plan, met aandacht voor sponsoring en contributie.

Voor topsporters:

Een topsporter kan niet presteren zonder financiële basis. Deze kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld via sponsoring, het verkrijgen van subsidies of zelfs het oprichten van een eigen stichting. Ieder pad naar de top heeft uiteenlopende financiële consequenties. Wij helpen je graag de verschillende mogelijkheden af te wegen zodat je vooral met je sport bezig kunt zijn.