Stichtingen en non-profit organisaties

Voor bestuurders:

Wij dienen stichtingsbesturen van advies over hoe het stichtingskapitaal zo optimaal mogelijk aan te wenden, maar ook letten wij er op dat u, als bestuurder, niet onnodig fiscale risico’s loopt. Als bestuurder kunt u bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de belastingschulden van de stichting. Wij adviseren u graag over uw fiscale status, BTW plicht, VPB plicht, maar ook over de mogelijkheden om de ANBI status te verkrijgen, alsmede over het opstellen van de soms verplichte jaarstukken of financiële rapportages.

Voor oprichters:

Een stichting is, simpel gezegd, ‘een zak geld met een doel’. Opgericht door een aantal partijen om een doel te verwezenlijken. Dit kan een zakelijk doel zijn, maar ook een ‘goed’ doel. Afhankelijk van het doel en de manier waarop u dit wilt bereiken zijn er verschillende zaken waar u aan moet denken. Wat voor status moet de stichting krijgen in verband met de fiscale behandeling van eventuele donaties? Is een ANBI status mogelijk en hoe pak ik dit aan? Is er sprake van ondernemerschap en dus ook van fiscaal ondernemerschap? Hoe kom ik hier achter en wat zijn de voor- en nadelen? Dit zijn slechts een aantal vragen waarbij advisering vooraf te prefereren is boven reparatie achteraf. Graag komen wij met u in contact als u voornemens bent een stichting op te richten. Of wanneer u dit al gedaan heeft, maar graag nog eens van gedachten wisselt over een optimale inrichting om het doel te behalen.