Zorg

Voor praktijken:

Wat is mijn omzet, gebruik ik mijn middelen wel optimaal? Voor verschillende medische praktijken, zoals huisartsen, medisch specialisten, dierenartsen, tandheelkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, GGZ-professionals, verloskundigen en overige (para-)medici, bieden wij een totaalpakket om u als zorgverlener te ontzorgen. Door uw administratieve processen zo efficiënt mogelijk in te richten, is uw positie altijd up-to-date en inzichtelijk. Daarnaast beoordelen we met name de BTW positie, want ondanks de vrijstelling welke vaak van toepassing is, speelt de BTW een belangrijke rol. Onze specialisten kunnen uw BTW positie in kaart brengen om zo eventuele kansen te verzilveren of risico’s te beperken. Daarnaast adviseren we ook omtrent uw menselijk kapitaal: uw personeel. Juist in de zorg, met zijn afwijkende, flexibele arbeidsrelaties, bewijst ons personeel- en salarisadvies zijn nut.

Voor zelfstandige zorgprofessionals en medisch specialisten:

Ongeacht uw status van IB-ondernemer, DGA of werknemer, spelen er een aantal specifieke zaken voor iedereen die werkzaam is in de zorg. Er zijn zakelijke aangelegenheden die aandacht verdienen, zoals het opzetten van een goede, niet-arbeidsintensieve administratie, of de vraag in welke juridische hoedanigheid uw werkzaamheden te verrichten. Maar er is ook uw privésituatie: hoe zorgt u dat uw verdiende kapitaal optimaal gebruikt kan worden voor uw eigen toekomst of de toekomst van uw naasten? Graag zijn wij u van dienst met de specifieke kennis welke wij hebben opgebouwd binnen deze branche.